Nieuwe kazerne in beeld

Voor de zomer van 2013 moet de nieuwe brandweerkazerne op de hoek van de Dennenstraat en de Middelweg klaar zijn.

De kazerne, die de uitstraling heeft van een villa, zal het noorden van Zwolle nog sneller bedienen. Deze post zal ook een 24-urige bezetting hebben. De locaties aan de Harm Smeengekade en de vrijwilligers post in Berkum worden gesloten.

Inrichting


Het was de bedoeling ook aan de Middelweg een transparant gebouw neer te zetten, net als aan de Marsweg. In overleg met de buurt is toch gekozen voor een gebouw dat meer aansluit bij de woonwijk. Het ontwerp van de kazerne is gemaakt door het architectenbureau Herzberger. Dit bureau heeft ook de kazerne aan de Marsweg ontworpen. De aannemer is Jorritsma Bouw uit Bolsward.

Een van de bijzonderheden van het gebouw is het openlucht- sportveld op het dak. Het sportveld is via een trap aan de buitenkant te bereiken.

Communicatie


Er is veel gedaan aan de communicatie rondom de nieuw kazerne. De bewoners zijn zorgvuldig geïnformeerd over alle werkzaamheden die zijn gebeurd of gaan gebeuren. Tijdens het bouwproces blijft de gemeente Zwolle de omwonenden informeren. Via deze website wordt u op de hoogte gehouden.