Proef met dubbel gebruik parkeerplaatsen

Zwolle ziet goede kansen voor een slimmere verdeling van de parkeerplaatsen in de binnenstad. De inschatting is dat wanneer zowel binnenstadbewoners met een parkeervergunning als bezoekers van de binnenstad van alle beschikbare plekken gebruik kunnen maken het parkeren in het Zwolse centrum efficiënter maakt. Tijdens een pilot van maximaal een jaar wordt beoordeeld of ‘dubbelgebruik’ van parkeerplaatsen bijdraagt aan een gastvrije Zwolse binnenstad.

Dubbelgebruik van de in het Zwolse centrum beschikbare parkeerplaatsen kan ervoor zorgen dat op de juiste momenten voldoende (kort)parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor (bezoekers van) winkels, bedrijven en horeca en dat bewoners met een vergunning hun auto ook goed kunnen parkeren.

Locaties


De pilot wordt uitgevoerd op drie locaties: de Thorbeckegracht, de Potgieterssingel en het Van Nahuysplein. Concreet houdt de pilot in dat vergunninghouders in deze sector gebruik kunnen maken van alle parkeerplaatsen, én dat beschikbare parkeerplaatsen tegen betaling door andere parkeerders gebruikt kunnen worden.

Effectief


Door de verruiming van de parkeermogelijkheden brengt Zwolle in beeld of parkeren in de Zwolse binnenstad gebruikersvriendelijker kan worden. Net als bij andere pilots die Zwolle heeft uitgevoerd of die nog lopen, is de proef een goede manier om te testen of deze verkeersmaatregel effectief is.

Als blijkt dat de pilot succesvol is kan Zwolle de resultaten gebruiken om de bereikbaarheid in de stad te verbeteren. Die innovatieve aanpak van de bereikbaarheid van Zwolle zorgt via maatwerk dat de Overijsselse hoofdstad uiteindelijk tot de top van de gastvrije steden van Nederland gerekend kan worden.

De pilot duurt in principe een jaar. Gedurende die periode wordt geregeld beoordeeld of de pilot goed draait. Na een jaar wordt besloten of ‘dubbelgebruik’ van parkeerplaatsen een toegevoegde waarde hebben in Zwolle.