Een uittreksel aanvragen

De gemeente maakt van alle gebeurtenissen in een mensenleven, van geboorte tot overlijden, akten op. U kunt van deze akten (digitaal) een uittreksel opvragen. Een uittreksel bevat beperkte informatie uit de akte die geldig is op het tijdstip van afgifte.

Een uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) - vanaf 6 januari 2014 'Uittreksel basisregistratie personen (BRP)'- is het meest gevraagde type uittreksel. Het is alleen te verkrijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven en wordt veelal gevraagd voor bijvoorbeeld school of een nieuwe baan. Men noemt dit uittreksel ook wel 'uittreksel bevolkingsregister' of 'uittreksel persoonsregister'.

Voor de burgerlijke stand worden de termen uittreksel en afschrift regelmatig naast elkaar gebruikt. Officieel is een afschrift een volledige gewaarmerkte kopie van de akte. Een uittreksel is een verkorte weergave van de akte. De gemeente Zwolle heeft het beleid als gevraagd wordt om een afschrift of uittreksel in beide situaties een volledig gewaarmerkte kopie van de akte af te geven.

Voor gebruik in het buitenland kan uit geboorte-, huwelijks- en overlijdensakte ook internationaal (meertalig) uittreksel afgegeven worden.

Aanvragen met DigiD en betalen met iDEAL


Met DigiD kunt u direct online uw uittreksel of akte uit de burgerlijke stand aanvragen en betalen met iDEAL. Het uittreksel GBA is met DigiD zelfs gratis.

Servicegarantie


Uw uittreksel wordt binnen drie werkdagen opgestuurd.

Uittreksel BRP (voorheen Uittreksel GBA)


Een 'Uittreksel basisregistratie personen (BRP) (tot 6 januari 2014 uittreksel van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens [GBA]) is een officiële verklaring waaruit de naam/adres/woonplaats-gegevens van een persoon blijken. In de volksmond is dit ook bekend als uittreksel GBA of uittreksel bevolkingsregister.

Uittreksel geboorteakte


Een uittreksel uit de geboorteakte is het schriftelijke bewijs van de geboorte van een persoon. Dit uittreksel is alleen verkrijgbaar in de gemeente waar de persoon geboren is.

Top

Verklaring omtrent gedrag


Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) wordt vaak gevraagd als men solliciteert naar een functie waarbij gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens, geld, goederen of kwetsbare personen.

Top

Uittreksel huwelijksakte


Een uittreksel uit de huwelijksakte is een schriftelijk bewijs van een huwelijk. Dit uittreksel is alleen te verkrijgen in de gemeente waar het huwelijk is gesloten. Het trouwboekje is niet hetzelfde als een uittreksel uit de huwelijksakte!

Top

Uittreksel overlijdensakte


In sommige gevallen heeft u een schriftelijk bewijs nodig dat iemand is overleden. Een pensioenfonds kan hier bijvoorbeeld om vragen. U kunt in de gemeente waar het overlijden plaatsvond een uittreksel uit de overlijdensakte aanvragen.

Top

Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)


Wordt uw pensioen uitgekeerd of uw verzekering uitbetaald? In veel gevallen moet u dan een ‘Bewijs van in leven zijn' (Attestatie de Vita) overleggen. Deze verklaring is het bewijs voor de vragende instantie dat u op dat moment in leven bent.

Top

Uittreksel echtscheidingsakte


Een uittreksel uit de echtscheidingsakte is een schriftelijk bewijs dat een huwelijk door echtscheiding is beëindigd. Dit uittreksel is alleen te verkrijgen in de gemeente waar destijds het huwelijk is gesloten.

Top

Bewijs van Nederlanderschap


Met het 'Bewijs van Nederlanderschap' kunt u bewijzen dat u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. Dit schriftelijke bewijs wordt afgegeven namens de burgemeester.

Top

Uittreksel ontbinding/beëindiging geregistreerd partnerschap


Als u een schriftelijk bewijs van ontbinding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap wilt, moet u een uittreksel ontbinding/beëindiging geregistreerd partnerschap aanvragen in de gemeente waar het partnerschap is gesloten.

Top

Uittreksel partnerschapsakte


Een uittreksel uit de partnerschapsakte is een schriftelijk bewijs van het partnerschap. Dit uittreksel is alleen te verkrijgen in de gemeente waar het partnerschap is gesloten. Het parnterschapsboekje is niet hetzelfde als een uittreksel uit de partnerschapsakte!

Top