sfeerbeeld stadskantoor
sfeerbeeld stadskantoor
sfeerbeeld stadskantoor

Portefeuille wethouder Filip van As

Filip van As

Adres: Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle
Telefoon: 14038
E-mail: fm.van.as@zwolle.nl
Lid van: ChristenUnie

Wethouder Filip van As is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

 1. Onderwijs
 2. Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Jeugd
 4. Integratie en inburgering
 5. Campusontwikkeling (Windesheim)
 6. Ontwikkelingsprogramma Binnenstad
 7. Beheer Openbare Ruimte (incl. beheer groen)
 8. Dierenweides
 9. Commissie straatnaamgeving

Filip van As is wijkwethouder van:

 • Stadshagen
 • Westenholte
 • Spoolde
 • Gebied ten oosten van de Overijsselsche Vecht

Nevenfuncties niet uit hoofde van de gemeente:

 • Lid RvT Stichting Opvoeden.nl (onbezoldigd)

Nevenfuncties uit hoofde van de gemeente:

 1. Voorzitter AB Wezo
 2. Lid AB GGD IJsselland
 3. Lid platform sociaal domein VNG
 4. Voorzitter Regionaal Platform Arbeidsmarkt
 5. Voorzitter Samenwerkingsverband Sociale Recherche
 6. Voorzitter Overijssels Platvorm Fraudebestrijding