sfeerbeeld stadskantoor
sfeerbeeld stadskantoor
sfeerbeeld stadskantoor

Mandaten

Mandaatbesluit


In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn in hoofdstuk 10, titel 10.1 bepalingen opgenomen over mandaat.

Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen. Hieronder vindt u de links naar de mandaten.