Een goede reis begint met een geldig reisdocument

U heeft een reisdocument nodig om van het ene naar het andere land te reizen. Daarnaast kunt u een reisdocument als legitimatiebewijs gebruiken. Hieronder vindt u alles over reisdocumenten.

Een reisdocument is ook een geldig identiteitsbewijs.
Er geldt een algemene identiteitsplicht vanaf 14 jaar. Bepaalde wetten kunnen echter eisen dat ook jongere personen zich kunnen legitimeren. De zorgwetgeving schrijft bijvoorbeeld voor dat iedereen (dus vanaf geboorte) zich moet kunnen legitimeren.

Maak een afspraak


U kunt alleen op afspraak terecht bij de Publieksbalies in het Stadskantoor. Plan daarom vooraf uw bezoek. Maak hier digitaal een afspraak voor de aanvraag voor uw reisdocument. Ook handig, want u weet wanneer u aan de beurt bent. En hebt de zekerheid dat u binnen vijf minuten geholpen wordt.

Actuele levertijden reisdocumenten


Kijk hier voor de actuele levertijden

Een reisdocument vraagt u persoonlijk aan bij de publieksbalie in het Stadskantoor. Dus ook een kind van bijvoorbeeld 1 jaar moet in persoon bij de aanvraag van een eigen reisdocument aanwezig zijn.
Is de huidige levertijd te lang, dan kunt u ook een aanvraag via een spoedprocedure doen. Aan deze spoedaanvraag zijn echter wel extra kosten verbonden.

Wat moet u meenemen?

 • één kleurenpasfoto die geschikt is voor een paspoort/identiteitskaart.
 • alle Nederlandse en buitenlandse reisdocumenten die op uw naam staan, ongeacht of ze nog geldig zijn.
 • eventueel proces-verbaal van de Nederlandse politie bij vermissing van uw reisdocument.
 • eventueel toestemming (klik voor uitgebreide informatie op 'toestemming bij reisdocumenten'. U vindt daar ook een toestemmingsformulier
 • de verschuldigde kosten. (liever Pinnen dan Contant)
Foto: Alle informatie over reisdocumenten

Geldigheid naar 10 jaar


Met ingang van 9 maart 2014 is de geldigheid van de Nederlandse identiteitskaarten en het paspoort voor Nederlanders van 18 jaar en ouder maximaal 10 jaar. Onder de 18 jaar blijft de maximale geldigheidsduur 5 jaar.
Het reisdocument voor vluchtelingen en het reisdocument voor vreemdelingen blijven maximaal 5 jaar geldig. Ook voor tweede paspoorten en nooddocumenten verandert de maximale geldigheidsduur van 2 respectievelijk 1 jaar niet.

Nederlands Paspoort


Een Nederlands Paspoort is een officieel reisdocument. Iedereen die de Nederlandse nationaliteit heeft en is ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente Zwolle, kan bij ons een paspoort aanvragen. Een paspoort kan ook dienst doen als officieel identiteitsbewijs.
Een paspoort afgegeven voor 9 maart 2014 is geldig voor vijf jaar en geldig voor ieder land op de wereld.
Met ingang van 9 maart 2014 is de geldigheid van het paspoort voor Nederlanders van 18 jaar en ouder maximaal 10 jaar. Onder de 18 jaar blijft de maximale geldigheidsduur 5 jaar. En tevens geldig voor ieder land op de wereld.

Nederlandse identiteitskaart zonder vingerafdrukken


Nederlandse identiteitskaarten die op of na maandag 20 januari 2014 zijn aangevraagd, zijn officieel geen reisdocument meer. U kunt er wel mee reizen, omdat andere landen de Nederlandse identiteitskaart op grond van internationale of eigen regelgeving accepteren. U kunt voor de toelatingseisen van het land waar u heen wilt reizen contact opnemen met de betreffende ambassade van het land. De kaart kan gebruikt worden als officieel legitimatiebewijs. Een Nederlandse identiteitskaart afgegeven voor 9 maart 2014 is vijf jaar geldig.
Met ingang van 9 maart 2014 is de geldigheid van de Nederlandse identiteitskaarten van 18 jaar en ouder maximaal 10 jaar. Onder de 18 jaar blijft de maximale geldigheidsduur 5 jaar.

Toegang tot de meeste Europese landen.pdf (50,3 KB)

Toestemming bij reisdocumenten


Voor minderjarigen is toestemming nodig van degene(n) die belast is/zijn met het gezag. Dit geldt tot de leeftijd van 18 jaar als het om een eigen paspoort gaat en tot 12 jaar als het een id-kaart betreft.

Bij meerderjarige personen die onder curatele staan is voor de aanvraag van een paspoort toestemming van de curator vereist. Voor een id-kaart is geen toestemming nodig.
De toestemming wordt bij de aanvraag gegeven. Die kan in persoon (aan de balie) of schriftelijk gegeven worden. Voor het afhalen van een aangevraagd reisdocument is niet (opnieuw) toestemming vereist.

Ouders die reizen met kinderen met een andere achternaam


Vaders en moeders, met een andere achternaam dan hun kinderen, hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als zij alleen met hun kind reizen. Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer tijdig hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Voor informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens indien u reist met uw kind wordt u verwezen naar de site van de Koninklijke marechaussee.

Naam partner in reisdocument


Echtgenoten en geregistreerde partners mogen in het maatschappelijk verkeer elkaars achternaam gebruiken. Op uw verzoek kan in uw reisdocument de naam bijgeschreven worden van uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner. Dit is ook mogelijk als uw partner is overleden of als u bent gescheiden.

Vermelding naam op vliegtickets
Op de luchthaven worden de naam op uw boekingsbevestiging en die in uw paspoort met elkaar vergeleken. Als deze namen niet met elkaar overeenkomen, wordt u niet geaccepteerd op de vlucht. Als u uw getrouwde naam of van uw geregistreerde partner naam opgeeft bij boeking en in uw paspoort staat alleen uw meisjesnaam, dan wordt u niet geaccepteerd.
Een toelating tot een land wordt bepaald door de wet van het land waarnaar u wilt reizen.
Omdat de buitenlandse wetgeving regelmatig wijzigt is het - zeker bij twijfel - het verstandigst om dit na te vragen bij het reisbureau of bij de ambassade van het land waar u naar toe wilt reizen.

Gegevens op paspoort of ID-kaart wijzigen


Zijn uw persoonsgegevens gewijzigd, bijvoorbeeld na een naamswijziging, dan is uw reisdocument niet meer geldig. U moet dan een nieuw reisdocument aanvragen.

Toestemming ouders / permission of parents

Dit formulier (toestemming ouders) kunt u thuis printen.
De handtekeningen van de ouders (s) kunnen worden gelegaliseerd door de gemeente.
Voor meer informatie, voorwaarden en de actuele leges
Zie: Legalisatie handtekening

bijlage reisdocumenten december 2013 V2.pdf (6,8 MB)

Nederlands vluchtelingenpaspoort


Een vluchtelingenpaspoort kunt u aanvragen als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, maar in Nederland wèl erkend bent als vluchteling. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een Nederlands vluchtelingenpaspoort. De aanvraag gebeurt in twee stappen. Eerst dient u een aanvraag in en wordt gecontroleerd of u een geldige verblijfstitel heeft. Daarna wordt u uitgenodigd om de aanvraag voor het document zelf in te dienen.
Het document is vijf jaar geldig als u een verblijfsvergunning ´asiel onbepaalde tijd´ heeft. Bij een vergunning 'asiel bepaalde tijd' is de geldigheid afhankelijk van de geldigheid van de verblijfsvergunning. Het vluchtelingenpaspoort is minimaal één jaar en maximaal drie jaar geldig.

Nederlands vreemdelingenpaspoort


Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel een geldige verblijfsvergunning, dan kunt u eventueel in het bezit komen van een vreemdelingenpaspoort. Een vreemdelingenpaspoort is bedoeld voor niet-Nederlanders die geen paspoort bij hun eigen ambassade kunnen verkrijgen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken beslist hierover. Voorwaarde is dat u moet kunnen aantonen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen, of dat van u niet gevraagd mag worden dat u een reisdocument aanvraagt bij uw eigen ambassade.

Voorkom Identiteitsfraude


Iedereen met een identiteitsbewijs kan met identiteitsfraude te maken krijgen. Fraudeurs maken vaak gebruik van de kopieën van identiteitsbewijzen. De meeste burgers zijn zich niet bewust van het risico dat zij lopen als zij een kopie afgeven.

Geef nooit zomaar uw
1.paspoort
2.identiteitskaart
3.rijbewijs
4.verblijfsdocument af.

Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. Schrijf op de kopie:
1. dat het een kopie is
2. aan welk bedrijf u de kopie geeft
3. de datum waarop u de kopie afgeeft
Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de kopie te bewerken.

Veel gestelde vragen


Waar kan ik een Nederlands paspoort/ID kaart aanvragen?

Een Nederlands paspoort/ID kaart kunt u aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie. Bij de gemeente Zwolle kunt u hiervoor terecht bij een van de publieksbalies in het Stadskantoor, Lübeckplein 2.

Was dit het antwoord dat u zocht? ja nee

Email adres:

Toelichting:


Gaan paspoortaanvragen op afspraak of kan ik gewoon langskomen?

Bewoners die de publieksbalies in het Stadskantoor bezoeken, worden verzocht hun bezoek vooraf te plannen. Vanaf 1 november 2012 is namelijk de ‘vrije inloop’ vervallen en kan men alleen op afspraak terecht bij de publieksbalies in het Stadskantoor. Maak een afspraak op: www.zwolle.nl/afspraakmaken

Was dit het antwoord dat u zocht? ja nee

Email adres:

Toelichting:


Wat zijn de openingstijden

Alleen op afspraak:
Maandag tot en met vrijdag: 08.00 tot 17.00 uur
Donderdagavond: 17.00 tot 19.00 uur

Was dit het antwoord dat u zocht? ja nee

Email adres:

Toelichting:


Hoe lang duurt het voordat een paspoort/ID kaart klaar is?

Na maximaal 5 werkdagen kunt u het paspoort persoonlijk komen ophalen bij een van de publieksbalies in het Stadskantoor. Deze termijn geldt niet bij vermissingen van reisdocumenten.

Was dit het antwoord dat u zocht? ja nee

Email adres:

Toelichting:


Moet ik een nieuw paspoort aanvragen voordat het oude verloopt?

Nee, dit is niet verplicht.

Was dit het antwoord dat u zocht? ja nee

Email adres:

Toelichting:


Kan ik mijn paspoort vernieuwen als het huidige nog meer dan een half jaar geldig is?

Ja, dat kan. U kunt dan van de gelegenheid gebruik maken om uw paspoort te laten vernieuwen, ook al is het huidige nog meerdere maanden geldig.

Was dit het antwoord dat u zocht? ja nee

Email adres:

Toelichting:


Wat moet ik meenemen voor de aanvraag van een paspoort/ID kaart?
 • 1 pasfoto (volgens fotomatrix model 2007 zie www.paspoortinformatie.nl);
 • Alle in uw bezit zijnde, al dan niet verlopen, reisdocumenten;
 • Als u jonger bent dan 18 jaar, schriftelijke toestemming van ouder(s)/gezaghouder(s). Om de
 • Geld voor de leges (u kunt pinnen aan de balie)
Was dit het antwoord dat u zocht? ja nee

Email adres:

Toelichting:


Moet ik mijn oude reisdocument altijd inleveren?

Ja. Bij de aanvraag van een nieuw reisdocument wordt het "oude" document ingenomen. Een reisdocument wordt in beginsel niet teruggegeven.
Als u daar om vraagt kan een reisdocument onbruikbaar gemaakt en worden teruggegeven. Dit gebeurt door drie grote ponsgaten door het document te maken.

Was dit het antwoord dat u zocht? ja nee

Email adres:

Toelichting:


Wanneer wordt een paspoort ingenomen?

Een legitimatiebewijs (ID kaart of paspoort) moet aan bepaalde beveiligingseisen voldoen om geldig te zijn. Als een document niet meer aan deze minimale eisen voldoet, kan deze door een medewerker van de gemeente ingenomen worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld als:

 • het document beschadigd is, waardoor het bijvoorbeeld gedeeltelijk onleesbaar is, een gedeelte van het ontbreekt of beveiligingskenmerken in het document zijn aangetast
 • in of aan het document wijzigingen zijn aangebracht
 • de foto van de houder niet langer voldoende gelijkenis vertoont
 • de geldigheidsduur van het document is verstreken
Was dit het antwoord dat u zocht? ja nee

Email adres:

Toelichting:


Wat moet ik doen als ik mijn paspoort of identiteitskaart kwijt ben?

Als uw paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) gestolen of verloren is, moet u daarvan aangifte doen bij de politie. Die maakt vervolgens een proces-verbaal op. U krijgt een gewaarmerkte kopie van het proces-verbaal. Deze heeft u nodig om een nieuw reisdocument aan te vragen. U moet hierbij rekening houden met een langere aanvraagprocedure en extra administratiekosten.

Terugvinden van paspoort of ID-kaart na vermissing
Als u uw reisdocument na het aangeven van vermissing terugvindt, bent u verplicht dit document in te leveren bij uw gemeente. Dit is nodig omdat het document als vermist staat geregistreerd en deze registratie niet is terug te draaien. Uw gestolen of vermiste document wordt geregistreerd om fraude en misbruik te voorkomen.

Paspoort of ID-kaart kwijt in buitenland
Als u in het buitenland uw paspoort of identiteitskaart kwijt bent geraakt, doet u zo spoedig mogelijk aangifte bij de plaatselijke politie. Aansluitend kunt u bij de Nederlandse ambassade of het consulaat een nieuw paspoort of tijdelijk reisdocument aanvragen (noodpaspoort of laissez-passer) om mee terug naar Nederland te kunnen reizen. Bij terugkomst in Nederland doet u opnieuw aangifte bij de Nederlandse politie.

Was dit het antwoord dat u zocht? ja nee

Email adres:

Toelichting:


Er zit een geldig visum in mijn oude paspoort. Kan ik dat zo laten?

U wordt aanbevolen om het visum en de eventuele re-entry permit in uw oude paspoort over te laten zetten naar het nieuwe. De overzetting is meestal kosteloos. Indien u geen overzetting wilt/kunt laten doen dient u plaatsvervangend zowel het oude paspoort met het visum en het nieuwe paspoort mee te nemen als u reist. De gemeente Zwolle raadt die laatste optie af.

Was dit het antwoord dat u zocht? ja nee

Email adres:

Toelichting:


Wat is een noodpaspoort?

Vlak voordat u op reis gaat, ontdekt u dat uw reisdocument verlopen of zoekgeraakt is. Maar u kunt geen vervangend exemplaar krijgen via de gemeente ook niet via een spoedprocedure. Wat nu?
De Koninklijke Marechaussee kan in uitzonderlijke gevallen een noodpaspoort verstrekken. Een nooddocument wordt alleen verstrekt als u niet in staat bent om tijdig reisdocument te verkrijgen. Om in aanmerking te komen voor een nooddocument moet u aannemelijk maken dat uw reis niet uitgesteld kan worden. Voor de benodigde bewijsstukken moet u zelf zorgen. Per geval wordt door de daartoe bevoegde uitgevende instanties beoordeeld of u in aanmerking komt voor een nooddocument; dat is een noodpaspoort of een laissez-passer.
Een nooddocument is alleen geldig als reisdocument en is GEEN geldig identiteitsbewijs.
De Koninklijke Marechaussee is niet in staat om uw persoonlijke gegevens te raadplegen uit geautomatiseerde bestanden van andere rijksoverheden. U dient daarom zelf voor de benodigde bewijsvoering zorg te dragen. Aan de hand van deze bewijsstukken wordt uw aanvraag beoordeeld.

De Koninklijke Marechaussee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de reis niet of niet tijdig kan doorgaan omdat uw aanvraag niet in behandeling wordt genomen vanwege het ontbreken van de nodige zekerheid met betrekking tot noodzaak van de reis, identiteit of nationaliteit of vanwege de drukte.

Was dit het antwoord dat u zocht? ja nee

Email adres:

Toelichting:


Wat is een Zakenpaspoort?

Een zakenpaspoort is hetzelfde als een 'standaard' paspoort, alleen bevat het meer visumbladen. Een 'normaal' paspoort heeft 32 pagina's, een zakenpaspoort 64. Als u veel reist en veel stempels krijgt van diverse douaneposten, kan een zakenpaspoort dus uitkomst bieden.

Was dit het antwoord dat u zocht? ja nee

Email adres:

Toelichting: