Belastingen

Logo GBLT

Met ingang van 1 januari 2014 worden de volgende gemeentelijke belastingen opgelegd door GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn, voorheen Lococensus):

  • waardering van de onroerende zaken (WOZ)
  • onroerende-zaak belastingen
  • baatbelasting
  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing
  • reinigingsrecht
  • begraafplaatsrechten (onderhoud)
  • precariobelasting (behalve de precariobelasting voor bouwmaterialen en containers, circussen, kermissen, vaste en incidentele standplaatsen, terrassen en evenementen)

Alle informatie over deze belastingen, het betalen van deze belastingen, bezwaar maken, kwijtschelding, het opvragen van taxatieverslagen en aanslagen (belastingjaar 2014 en verder) vindt u op de website van GBLT.

De volgende belastingen worden blijvend door de gemeente Zwolle opgelegd:

Oude aanslagen en taxatieverslagen opvragen


Taxatieverslagen en aanslagen van belastingjaar 2013 en ouder kunt u nog digitaal opvragen via de link hieronder:

Oude taxatieverslagen en aanslagen