sfeerbeeld stadshagen flat
sfeerbeeld stadshagen flat
sfeerbeeld stadshagen flat

Archeologie

Wonen en leven, bouwen en wonen, archeologie

In de linkerkolom vindt u informatie over diverse onderwerpen op het gebied van archeologie.

De Zwolse bodem zit vol met overblijfselen van menselijke activiteiten uit het verleden. Dit archeologisch bodemarchief bestaat uit vele sporen in de bodem zoals verkleuringen, aardewerk, munten, botmateriaal en (verdedigings)muren.

Zolang er niets met de bodem gebeurt, blijft het bodemarchief in stand. Als door ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld bouwactiviteiten, de bodem niet ongeroerd kan blijven, dreigt de informatie te verdwijnen. Archeologisch onderzoek naar deze sporen kan meer informatie geven over het ontstaan onze stad en omgeving en over de bewoners en hun gebruiken. Het onderzoek vormt daarmee een ontzettend belangrijke, zo niet de enige, bron voor onze geschiedschrijving.