sfeerbeeld stadshagen flat
sfeerbeeld stadshagen flat
sfeerbeeld stadshagen flat

Monumentenzorg

De rijke geschiedenis van Zwolle is onder andere zichtbaar in vele historische gebouwen. Een deel hiervan is aangewezen als monument. Er zijn twee soorten gebouwde monumenten: rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

Rijksmonumenten zijn monumenten van nationaal belang en worden van rijkswege aangewezen. Gemeentelijke monumenten zijn van regionaal of lokaal belang en worden door de gemeente aangewezen.

Onderstaand vindt u een overzicht van gebouwde monumenten in Zwolle.

Monumentenlijst 2012 (87,5 KB)Door middel van monumentenzorg wordt geprobeerd om de instandhouding en restauratie van de waardevolle monumenten te waarborgen. Hiervoor bestaan instrumenten zoals de omgevingsvergunning (onderdeel monument), stimuleringssubsidies en laagrentende (provinciale) leningen.

Verder wil de gemeente Zwolle de lijst van gemeentelijke monumenten in de komende jaren stapsgewijs gaan uitbreiden. Eerst moet echter zorgvuldig worden geïnventariseerd welke gebouwen mogelijk voor de status van gemeentelijk monument in aanmerking komen.

Zie ook: