Contact in Veerallee

Wijkbijeenkomsten Veerallee >


Bijeenkomsten in de wijk waarop u kunt meespreken over zaken die u direct aangaan.


Online-melding Openbare Ruimte >


Op het internetformulier geeft u aan wat u opvalt, wenselijk vindt of juist niet wenselijk vindt in de openbare ruimte van de stad.