Bushaltes Nieuwe Veerallee worden toegankelijker

Vier bushaltes aan de Nieuwe Veerallee worden aangepast zodat zij toegankelijker zijn voor bijvoorbeeld minder invaliden. In de week van 12 tot en met 15 april worden de eerste werkzaamheden hiervoor verricht. Er vindt dan grond- en straatwerk plaats. Op een later moment wordt er beton gestort bij de haltes. De planning hiervoor is nog niet bekend.

Om de bushaltes toegankelijker te maken worden ze langer gemaakt en worden er speciale busperronbanden geplaatst met het daarbij behorende straatwerk. Deze busperronbanden zijn hoger, waardoor bij het uitstappen de afstand tot de stoep kleiner is.

Omleiding


Het verkeer dat Zwolle uit gaat via de Nieuwe Veerallee wordt vanwege de werkzaamheden omgeleid via de Rieteweg, Blaloweg en IJsselallee. Ook de bedrijven aan de Willemskade maken gebruik van de omleiding. Deze omleiding geldt alleen op 12 en 13 april tussen 9.30 en 15.00 uur. Het verkeer dat de stad in komt, ondervindt slechts lichte hinder van de werkzaamheden, waardoor omleiden niet noodzakelijk is. Bewoners van de Veerallee kunnen de wijk het beste in via de Kamperweg.

Op 14 en 15 april worden er nog wel enkele werkzaamheden uitgevoerd, maar het verkeer ondervindt hier naar verwachting weinig hinder van.

IJsselallee


In deze week wordt er ook gewerkt aan de IJsselallee, namelijk aan het deel tussen de Spoolderbergweg en het kruispunt met de Burgemeester van Walsumlaan. Ondanks de werkzaamheden blijft hier buiten de spits per rijrichting één (versmalde) strook beschikbaar. Tijdens de spitsuren zijn er twee rijstroken per rijrichting beschikbaar.