Bijstandsfraude

Onderzoek naar misbruik van uitkeringen is belangrijk voor de samenleving. Bewust of onbewust wordt soms verkeerde informatie gegeven. Daarom zet de gemeente Zwolle alle mogelijke middelen in om fraude op te sporen.

Hoe wordt gefraudeerd

 • Inkomsten

  Inkomsten

  Alle inkomsten moeten bekend zijn, alleen dan kan eerlijk worden beoordeeld of u recht heeft op een bijstandsuitkering...
  Lees verder
 • Wonen

  Wonen

  Hoe u woont en of u dat alleen doet, samen met uw kinderen of met iemand anders, is van groot belang voor het recht op uitkering...
  Lees verder
 • Vermogen

  Vermogen

  Wanneer u meer vermogen heeft dan u mag hebben met een uitkering, is er geen recht op bijstand meer ...
  Lees verder


FraudewetOpsporing en gevolgen van fraude

 • Bijstandsfraude melden

  Bijstandsfraude melden

  Help misbruik tegen te gaan door vermoedens van bijstandsfraude vertrouwelijk door te geven via internet of telefoon...
  Lees verder
 • Opsporing

  Opsporing

  Een goed op elkaar ingespeeld team onderzoekt iedere mogelijke fraude. De opsporing speelt zich af op landelijk en internationaal niveau...
  Lees verder
 • Gevolgen

  Gevolgen

  De gevolgen van fraude beperken zich niet tot een geldboete. Bij aangifte bepaalt de rechtbank het verloop van de strafvervolging...
  Lees verder