Uitkeringen via UWV

Wat doet het UWV?


UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Het UWV is een zelfstandig bestuursorgaan en voert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals:

  • WW – werkloosheidswetuitkering
  • WAO – wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Wajong – wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
  • WAZO – wet arbeid en zorg
  • Ziektewet
  • IOW – inkomensvoorziening voor oudere werklozen

Kerntaken UWV

  • Werk – het aan het werk houden of helpen van de klant, in nauwe samenwerking met de gemeenten
  • Sociaal medische zaken – het beoordelen van ziekte en arbeidsongeschiktheid volgens eenduidige criteria
  • Uitkeren – het snel en correct verzorgen van uitkeringen wanneer werk niet of niet direct mogelijk is
  • Gegevensbeheer – ervoor zorgen dat de klant nog maar één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeft te geven

Meer weten?


UWV algemeen: uwv.nl >

UWV Werkbedrijf: werk.nl >