10 jaar wijkvernieuwing Dieze Oost

Dieze-Oost is een fijne buurt om te wonen. Het is niet super-chique, maar heeft wél karakter. Er valt ook wat te verbeteren. Dat constateerden de gemeente en woningcorporaties, maar het komt ook uit de gesprekken met wijkbewoners en -organisaties en uit het Buurt-voor-Buurtonderzoek. In 2009 is de wijkvernieuwing begonnen. Tijd om even stil te staan bij wat er tot nu toe bereikt is. 

Samen met het college van B&W hebben de woningcorporaties en wijkorganisaties zoals Travers stilgestaan bij de resultaten tot nu toe. Dieze Oost heeft na sloop, nieuwbouw en renovatie nu een gevarieerd woningaanbod van verschillende type huur-en koopwoningen, laag- en hoogbouw. Dat heeft ook nieuwe bewoners naar de buurt gelokt. Daardoor is de samenstelling van de bevolking inmiddels zeer divers.

Dieze Oost voor en na

De vernieuwing van de wijk gebeurt volgens de uitgangspunten dat de oorspronkelijjke architectuur uit de jaren `50 behouden blijft of teruggebracht wordt, de woonkwaliteit verbeterd wordt door bijvoorbeeld duurzame toepassingen en de lichte, ruime, groene buitenruimte niet aangetast wordt.

Drie bewoners vertellen wat zij van de vernieuwing Dieze Oost vinden.

Video Wijkverniewing Dieze Oost

Radewijnsstraat

In de wijk is de Radewijnsstraat een belangrijk doorgaansweg. Tussen de Radewijnsstraat en de Zerboltstraat ligt de voorzieningenstrook met onder andere de ingang naar de parkeerplaats achter de Jumbo en de huisartsenpraktijk.

Beide straten komen uit op de groene singel met daaraan het Simon van Slingelandtplein in het midden van de wijk.

Als onderdeel van de vernieuwing in Dieze Oost zijn de voormalige portiekflats aan de Van Ummenstraat, Regelandisstraat en Hemerkenstraat gesloopt. Daarvoor zijn nieuwe woningen gebouwd.

De volgende stap is om de Radewijnsstraat opnieuw in te richten. Bewoners van de omliggende straten hebben gekozen uit twee ontwerpen voor de nieuwe inrichting van de Radewijnsstraat en voor de keuze van de boomsoort. 

Aan de zijde van de woningen tussen het trottoir en de rijbaan komt een groenstrook met bomen. Auto’s kunnen op de rijbaan parkeren, hier worden geen vakken voor aangegeven.

De huidige helling van de verkeersdrempels vinden bewoners te steil . De helling van de nieuwe verkeersdrempels worden daarom minder steil.

In elk blok komt een opstelplek voor afvalcontainers. Deze opstelplek ligt in het verlengde van het steegje richting het binnenterrein. Tussen het opritje en de opstelplek komt nog een stukje groen, zodat de containers niet het opritje kunnen blokkeren. 

In de meeste bewoners kiezen voor de Prunus cerasifera ‘Nigra’. Deze boom wordt circa 6 – 8 meter hoog. Het blad is donker roodbruin en blijft tot in de late herfst op kleur. Eind maart verschijnen roze bloemen aan de boom.  De boom is een drachtboom voor bijen en een voedselboom voor vogels.

De uitvoering van de werkzaamheden in de straat is waarschijnlijk in april 2021.

2025

De vernieuwing gaat door. In 2025 is Dieze Oost als een puzzel met verschillende stukjes waarin mensen uit verschillende woonmilieus naar volle tevredenheid wonen.

College van B&W op bezoek in Dieze Oost