10 jaar wijkvernieuwing Dieze Oost

Dieze-Oost is een fijne buurt om te wonen. Het is niet super-chique, maar heeft wél karakter. Er valt ook wat te verbeteren. Dat constateerden de gemeente en woningcorporaties, maar het komt ook uit de gesprekken met wijkbewoners en -organisaties en uit het Buurt-voor-Buurtonderzoek. Tien jaar geleden, in 2009 is de wijkvernieuwing begonnen. Tijd om even stil te staan bij wat er tot nu toe bereikt is. 

Samen met het college van B&W hebben de woningcorporaties en wijkorganisaties zoals Travers stilgestaan bij de resultaten tot nu toe. Dieze Oost heeft na sloop, nieuwbouw en renovatie nu een gevarieerd woningaanbod van verschillende type huur-en koopwoningen, laag- en hoogbouw. Dat heeft ook nieuwe bewoners naar de buurt gelokt. Daardoor is de samenstelling van de bevolking inmiddels zeer divers.

Dieze Oost voor en na

De vernieuwing van de wijk gebeurt volgens de uitgangspunten dat de oorspronkelijjke architectuur uit de jaren `50 behouden blijft of teruggebracht wordt, de woonkwaliteit verbeterd wordt door bijvoorbeeld duurzame toepassingen en de lichte, ruime, groene buitenruimte niet aangetast wordt.

2025

Nu, tien jaar later, na een tussenbalans, gaat de vernieuwing door. In 2025 is Dieze Oost als een puzzel met verschillende stukjes waarin mensen uit verschillende woonmilieus naar volle tevredenheid wonen.

College van B&W op bezoek in Dieze Oost