Aankondiging overeenkomst met NS Vastgoed BV

Voornemen tot aangaan ruilovereenkomst met NS Vastgoed B.V.

Naam project

 

Adres Oostzeelaan 6 1-40
Kadastrale percelen

Gemeente Zwolle, sectie P, nummer 3789 (gedeeltelijk)

Perceelgrootte Circa 12.218 m2
Publicatiedatum 2 november 2022

(hierna aangeduid als "het te vervreemden perceelsgedeelte".)

Voornemen tot aangaan ruilovereenkomst met NS Vastgoed B.V.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle maakt hierbij bekend dat de gemeente Zwolle voornemens is een ruilovereenkomst aan te gaan met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NS Vastgoed B.V. (hierna: NS Vastgoed) voor de realisatie van de gebiedsontwikkeling Spoorzone - deelgebieden Lurelui Noord en Zuid.

NS Vastgoed  is de enige serieuze gegadigde voor deze voorgenomen ruil, omdat het te vervreemden perceelsgedeelte niet zelfstandig te ontwikkelen is en NS Vastgoed over alle overige gronden beschikt die noodzakelijk zijn voor een integrale ontwikkeling van het deelgebied Lurelui Noord.

  • Zoals volgt uit de Nota van Uitgangspunten District Z, Werkplaatsen, Lurelui (versie 28 oktober 2021, vastgesteld door de raad van de gemeente Zwolle d.d 7 februari 2022) staat de gemeente Zwolle ter plaatse van het te vervreemden perceelsgedeelte een integrale (woningbouw)ontwikkeling voor van deelgebied Lurelui Noord. Op het te vervreemden perceelsgedeelte is een deel van een hub beoogd, samen met twee bouwvelden en een gedeeltelijk bouwveld. Het andere deel van de hub en het gedeeltelijke bouwveld worden op grond van NS Vastgoed gerealiseerd. Daarnaast zijn in het kader van de integrale ontwikkeling ter plaatse collectieve tuinen en buurtgroen beoogd, deels op het te vervreemden perceel en deels op grond van NS Vastgoed. Vanwege deze beoogde integraliteit kwalificeert alleen NS Vastgoed als serieuze gegadigde.
  • Ten overvloede hanteert de gemeente Zwolle bij deze voorgenomen transactie als aanvullend criterium dat zij haar grondpositie wenst te ruilen met een partij die een grondpositie in kan brengen die een door de gemeente Zwolle op korte termijn gewenste beoogde ontwikkeling mogelijk maakt. NS Vastgoed voldoet aan dit criterium, nu zij bereid is een gedeelte ter grootte van 4.291 m² van het perceel kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie P, nummer 3669 aan de gemeente Zwolle te verkopen. Dit perceelsgedeelte is benodigd om de ontwikkeling van Deelgebied Lurelui Zuid mogelijk te maken.
  • Daarbij acht de gemeente Zwolle van belang dat NS Vastgoed zich bereid heeft verklaard een tender te organiseren, waarmee een marktpartij voor de integrale ontwikkeling van Lurelui Noord wordt geselecteerd. Hiermee wordt het gelijkheidsbeginsel naar opvatting van de gemeente Zwolle in voldoende mate gediend, terwijl tegelijkertijd de door de gemeente Zwolle  beoogde integrale ontwikkeling wordt geborgd.

Gelet op het voorgaande is de gemeente Zwolle van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van deze ruilovereenkomst.

Termijn

Indien u zich niet met dit voornemen kunt verenigen, dan dient u dit uiterlijk 24 november 2022 kenbaar te maken door middel van het aanhangig maken van een kortgeding procedure bij de rechtbank Overijssel. De gemeente Zwolle en NS Vastgoed zouden onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente Zwolle publiceert dit voornemen op www.zwolle.nl/stadsmakelaar. Met deze publicatie geeft de gemeente Zwolle uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met acm.van.roon@zwolle.nl

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak 

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2022 Gemeente Zwolle