Aankondiging verpachting

Naam project

Ontwikkeling Boerderij Stadszicht

Adres Hasselterdijk 43a te Zwolle
Kadastrale percelen

Gemeente Zwolle, sectie S, nummers 9052 gedeeltelijk, 7716 gedeeltelijk en 4582 gedeeltelijk

Perceelgrootte Circa 22 ha
Publicatiedatum 15 november 22022

De gemeente Zwolle is voornemens een overeenkomst voor 30 jaar aan te gaan met BoerPelleboer BV voor de realisatie van een stadsboerderij waarbij de woning Hasselterdijk 43A (in eigendom bij initiatiefnemer) en de omliggende, in pacht uit te geven grond één onlosmakelijk geheel vormen.

Door deze langdurige samenwerking is het voor initiatiefnemer mogelijk om te investeren in de locatie. Met die samenwerking waaronder de uitgifte in pacht, wordt de gemeentelijke doelstelling bereikt van het stimuleren van biologische landbouw.

Pachter is de enige serieuze gegadigde

Bij de ontwikkeling van het plan voor een biologische stadboerderij is in de gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de Gemeente Zwolle de afspraak gemaakt dat de omliggende gronden voor 30 jaar aan de initiatiefnemer zullen worden verpacht.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de pachtovereenkomst voor de locatie aan Hasselterdijk 43a, ten behoeve van de realisatie van een biologische beleefboerderij (stadsboerderij).  

Vervaltermijn

Indien u zich niet met dit voornemen kunt verenigen, dan dient u dit uiterlijk op 6 december 2022, 23.59 uur) kenbaar te maken door middel van het aanhangig maken van een kortgeding procedure bij de rechtbank Overijssel.

De gemeente Zwolle en initiatiefnemer zouden onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.zwolle.nl/stadsmakelaar. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar secretariaat.zwvg@zwolle.nl

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak 

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2022 Gemeente Zwolle