Aanmeldformulier thema avond vrijwilligers

Welkom! U bevindt zich op de aanmeldpagina voor de Thema-avond voor vrijwilligers die plaatsvindt op donderdag 1 juni van 19.00 – 21.30 uur in de Raadzaal van het Stadhuis. Hieronder kunt u zich aanmelden voor een workshop. U dient daarbij ook een tweede keuze aan te geven voor het geval de betreffende workshop vol is. Aanmelden voor een workshop betekent tevens dat u bent aangemeld voor de bijeenkomst.

 •   De signaalkaart uitgediept: Kindermishandeling
  Heeft u wel eens uw bedenkingen gehad bij de opvoeding van een kind tijdens uw vrijwilligerswerk?
  In deze workshop krijgt u kennis van de vormen en achtergronden van kindermishandeling en welke signalen daarbij horen.

 

 •   De signaalkaart uitgediept: Ouderenmishandeling en ontspoorde zorg
  Ziet u het verschil tussen zorg die nodig is en zorg die ouderen schaadt?
  Tijdens deze workshop staan we stil bij de kennis van de vormen, achtergronden en signalen van ouderenmishandeling en ontspoorde zorg.

 

 •   Werken als vrijwilligersorganisatie met de meldcode
  Weet u wat de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inhoudt?
  Er is aandacht in deze workshop voor de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, en hoe u als vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie kan werken met de stappen van de meldcode.

 

 •   Je signaleert huiselijk geweld en dan?
  Weet u wat u moet doen wanneer u een vermoeden van huiselijk geweld heeft gesignaleerd?
  Tijdens deze workshop gaat u een stap verder in de aanpak van huiselijk geweld, we gaan stil staan bij wat u tegen kunt komen wanneer u huiselijk geweld signaleert en wat u nodig heeft om verdere stappen te kunnen nemen.
Keuze 1
Keuze 2