Aanmeldformulier themabijeenkomsten

Als gemeente willen we de kansen die digitalisering biedt kunnen herkennen én benutten. Daarvoor maken we graag gebruik van uw kennis. Wilt u met ons meedenken? Meldt u hieronder aan voor één van de online themabijeenkomsten over het thema dat u aanspreekt (vol = vol). U kunt 1 tafel kiezen waaraan u wilt deelnemen. Vooral bij de tafel duurzaam en leefbaar is nog ruimte. Aanmelding betekent dat u aan 2 bijeenkomsten van een dagdeel deelneemt.

Wij zijn op zoek naar deelnemers die opereren op het snijvlak van business en digitale innovatie.

Digitalisering biedt grote kansen voor onze stad. Om deze kansen te herkennen én te benutten, werken we aan een nieuwe digitale strategie. Dat doen we samen met inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. We organiseren daarvoor gesprekken rondom vier thema’s: Duurzame stad, Sociale stad, Waardevolle stad en Leefbare stad.

Doel van de bijeenkomsten

Samen met de stad willen we verkennen welke behoefte er leeft op het gebied van digitalisering. We zien kansen op gebieden zoals: het verzamelen en gebruiken van data, kunstmatige intelligentie, het vergroten van de digitale dienstverlening en het borgen van de digitale veiligheid.

Op basis van de uitkomsten van de gesprekken bepalen we hoe we de kansen en uitdagingen met en voor de stad kunnen stimuleren en ondersteunen. Daarnaast concretiseren we deze kansen en uitdagingen in programma’s en projecten en brengen we hier prioritering in aan.

Aanmelden

U kunt zich hieronder aanmelden voor één van de vier themabijeenkomsten. U vindt hier ook de centrale vragen per thema en op welke data de gesprekken plaatsvinden. Let op: aanmelden kan alleen voor 1 thema bestaande uit 2 bijeenkomsten en per organisatie of fractie 1 persoon. Voor een goed verloop van het gesprek is het dan ook van belang dat u op beide dagdelen kunt deelnemen aan het gesprek.

Praat mee over digitalisering en een Duurzame stad

Centrale vragen tijdens deze gesprekken zijn onder meer:

 • Wat is de impact van digitalisering op de stad als groene, milieuvriendelijke stad?
 • Welke rol kan digitalisering spelen om toe te werken naar een energieneutrale stad?
 • Welke rol heeft digitalisering gespeeld op het gebied van klimaatadaptatie binnen de stad?
 • Hoe kan digitalisering worden benut om een boost te geven aan de circulaire economie van de stad.
 • Waar staan we nu als stad op deze onderwerpen?
 • Welke behoeften en ambities spelen er op dit gebied vanuit de stad en hoe kan de gemeentelijke organisatie daar de komende jaren aan bijdragen?

Datum en tijd

Het gesprek vindt plaats op dinsdag 5 januari én op dinsdag 19 januari 2021 van 09:30 - 12:00 uur. Wanneer u ingaat op onze uitnodiging, vragen wij u om op beide momenten deel te nemen.

Praat mee over digitalisering en een Leefbare stad

Centrale vragen tijdens deze gesprekken zijn onder meer:

 • Wat is de impact van digitalisering op de gemeente Zwolle als leefbare stad waar het prettig wonen is?
 • Welke rol kan digitalisering spelen om toe te werken naar mobiele en bereikbare stad?
 • Welke rol heeft digitalisering gespeeld op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling binnen de stad?
 • Hoe kan digitalisering worden benut om een boost te geven plezierig wonen, werken en recreëren binnen de omgeving van de stad?
 • Waar staan we nu als stad op deze onderwerpen?
 • Welke behoeften en ambities spelen er op dit gebied vanuit de stad en hoe kan de gemeentelijke organisatie daar de komende jaren aan bijdragen?

Datum en tijd

Het gesprek vindt plaats op donderdag 14 januari én op donderdag 28 januari 2021 van 09:30 - 12:00 uur. Wanneer u ingaat op onze uitnodiging, vragen wij u om op beide momenten deel te nemen.

Praat mee over digitalisering en een Sociale stad

Centrale vragen tijdens deze gesprekken zijn onder meer:

 • Wat is de impact van digitalisering op de gemeente Zwolle als stad met voldoende ondersteuning bij werk en inkomen?
 • Welke rol heeft digitalisering gespeeld op het gebied van zorg en gezondheid binnen de stad?
 • Hoe kan digitalisering worden benut om een boost te geven aan welzijn en sport binnen de stad?
 • Waar staan we nu als stad op deze onderwerpen?
 • Welke behoeften en ambities spelen er op dit gebied vanuit de stad en hoe kan de gemeentelijke organisatie daar de komende jaren aan bijdragen?

Datum en tijd

Het gesprek vindt plaats op donderdag 7 januari én op donderdag 21 januari 2021 van 09:30 - 12:00 uur. Wanneer u ingaat op onze uitnodiging, vragen wij u om op beide momenten deel te nemen.

Praat mee over digitalisering en een Waardevolle stad

Centrale vragen tijdens deze gesprekken zijn onder meer:

 • Wat is de impact van digitalisering op de gemeente Zwolle als economisch florerende en aantrekkelijke stad?
 • Welke rol kan digitalisering spelen om toe te werken naar een ondernemende en innovatieve stad?
 • Welke rol heeft digitalisering gespeeld op het gebied van onderwijs binnen de stad?
 • Welke rol kan digitalisering spelen om toe te werken naar een culturele stad?
 • Hoe kan digitalisering worden benut om een boost te geven aan toerisme en horeca binnen de stad?
 • Waar staan we nu als stad op deze onderwerpen?
 • Welke behoeften en ambities spelen er op dit gebied vanuit de stad en hoe kan de gemeentelijke organisatie daar de komende jaren aan bijdragen?

Datum en tijd

Het gesprek vindt plaats op dinsdag 12 januari én op dinsdag 26 januari 2021 van 09:30 - 12:00 uur. Wanneer u ingaat op onze uitnodiging, vragen wij u om op beide momenten deel te nemen.

Uw contactgegevens hebben wij nodig om inzicht te krijgen in wie er komt en u te kunnen informeren bij wijzigingen.
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is.
Zie ook: www.zwolle.nl/privacy