Gert Engelsman

Kantorenmarkt, bedrijventerreinen

De leegstand van kantoren een halt toeroepen. Dat is kort gezegd de functie van Gert Engelsman. De accountmanager kantoren is op 1 juli 2011 aangesteld bij de gemeente Zwolle. "Met elkaar aan de slag om deze uitdaging aan te gaan."

Van de 800.000 m2 kantoorruimte in Zwolle, staat circa 100.000 m2 leeg. Daarmee zit Zwolle onder het landelijk gemiddelde. "En dat moet zo blijven", zegt Engelsman. Aan hem de taak om daar, samen met zijn collega’s van de afdeling Ruimte en Economie, voor te zorgen.

Gesprekken

"Een eerste vereiste is te weten wat er speelt in de kantorenmarkt. Daarom voer ik regelmatig gesprekken met ondernemers, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, makelaars en gebruikers. Samen bedenken we oplossingen en kijken we hoe we die kunnen uitvoeren. De gemeente kan daarin faciliteren en eventueel bepaalde processen versnellen, bijvoorbeeld het wijzigen van een bestemmingsplan."

Dat werd eerder met succes gedaan voor de Scoliosis Care Clinic, die zich daardoor kon vestigen op kantorenlocatie Oosterenk. Engelsman: "Dat is de kracht van de gemeente."

Meedenken

Hij nodigt ondernemers die verhuizen en een leeg pand achterlaten uit om actief mee te denken over de bestemming van hun pand. "Dat kunnen we niet verplichten, maar het is – ook in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen – wel belangrijk om gezamenlijk verantwoording te dragen voor dit probleem", zegt Engelsman. De focus van de accountmanager ligt op de locaties Hanzeland, Voorsterpoort en Oosterenk.

Samen aan de slag

Na het inventariseren van de markt, de uitdagingen en de oplossingen, is nu de volgende stap aan de orde: hoe krijgen we de markt in beweging? Engelsman: "Daarvoor moeten we creatief zijn met geld en middelen. Eerder bood de gemeente die vaak kant-en-klaar aan. Nu laten we steeds meer aan de eigen creativiteit over.

Klanten kunnen meedenken over de wijze waarop we de behoeften van de kantoorgebruikers tegemoet kunnen komen. En dan moet je denken aan geheel nieuwe vormen van ruimtegebruik. Bijvoorbeeld flexibele werkplekken of ontmoetingsplekken waar ook de buurman van harte welkom is."