Janna van Maar

Bedrijventerreinen, havenregio & logistiek, dienstverlening aan ondernemers

Even voorstellen

Als programmamanager bedrijventerreinen doet Janna van Maar de planning van vraag en aanbod van bedrijfsruimte voor de stad. Als accountmanager heeft zij vooral te maken met grote, landelijk en soms internationaal opererende bedrijven. ‘Mooi hoe ondernemers de stad economisch helpen'

‘Mijn baan is een goede mix van complexe bedrijfsruimtevraagstukken, het adviseren van B&W en het snel kunnen beantwoorden van relatief eenvoudige ondernemersvragen. Deze functie past goed bij me, ik vind het prachtig om te zien hoe bedrijven hard werken aan hun economische positie en de stad helpen aan brood op de plank.’

Focus

Zichtbare resultaten van recente projecten waar Van Maar aan heeft meegewerkt, zijn de verbeterde havens op bedrijventerrein Voorst.

‘De rode draad van de afgelopen tien jaar is het project Duurzame Versterking Voorst. Concrete plannen worden nu bestekklaar gemaakt die de kwaliteit van de openbare ruimte moeten verbeteren. Daarnaast werk ik, samen met collega’s van de gemeente Kampen in het kader van Zwolle-Kampen Netwerkstad, aan een gezamenlijke havenvisie.

Deze wordt opgenomen in een overkoepelende logistieke visie voor de regio. Het gaat erom hoe je je focust op nieuwe markten die zich hier willen vestigen. Daarbij is ‘logistiek’ het verbindende thema voor de regio’.

Efficiënt werken

'Voor bedrijven coördineer ik bijvoorbeeld de bouwplanoverleggen en wijs hen de weg in het woud van regelgeving. Ik probeer er voor te zorgen dat procedures niet onnodig lang duren. Ik vind het belangrijk dat ondernemers het gevoel hebben dat ze bij de gemeente terechtkunnen. Dat we doen wat we zeggen.

Een ander werkterrein is het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers. ‘Met de economische groei van Zwolle groeit het aantal ondernemers waar we contact mee onderhouden. De ondernemer moet de gemeente gemakkelijk kunnen benaderen.

We zoeken daarom voortdurend naar verbetering van de kanalen: digitaal bedrijvenloket, KCC en klantvolgsysteem, structurele aanpak van accountmanagement, vast overleg met ondernemersverenigingen. Efficiency is in het voordeel van de ondernemer én van de gemeente.’