Spoorcafé 19 januari

Op donderdag 19 januari vindt het eerste Spoorcafé van 2017 plaats. Tijdens deze inloopbijeenkomst heffen we graag met u het glas op het nieuwe jaar en praten we u kort bij over de opzet en opening van Brainz.

19jan

Er gebeurt veel in de Spoorzone. In 2017 start de bouw van de busbrug en het busperron. Daarnaast werken we verder aan de plannen voor de nieuwe fietsenkelder, de herinrichting van de stationspleinen aan de noord- en zuidzijde en ontwikkelt Hanzeland zich door als interessant gebied om te wonen, werken en recreëren. Tijdens de inloopbijeenkomst op 19 januari bij Grand Café Lübeck heffen we graag met u het glas op het nieuwe jaar en praten we u kort bij over de opzet en opening van Brainz. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur bij Grand Café Lübeck.