Winter World

Tot en met 29 januari 2017
Overdekte ijsbaan met bijbehorende horeca en attracties, iedere dag geopend
Locatie: Rodetorenplein
29jan

Start opbouw: 14 november 2016
Einde afbouw: 14 februari 2017