Inloopbijeenkomst herinrichting winkelgebied Diezerbrink

Wijkmanager Hanneke Valkeman nodigt winkeliers en omwonenden uit voor een inloopbijeenkomst over de mogelijke herinrichting van het winkelgebied Diezerbrink.

12dec

De inloopbijeenkomst is op 12 december 2017 van 18.30 tot 20.30 uur in de buurtkamer van het Wilhelmina van Sonsbeekhuis aan de Bagijneweide 3. U hoeft zich vooraf niet aan te melden en kunt binnenkomen op een moment dat u het beste schikt.

Verzoek ondernemers Diezerbrink

Enige tijd geleden heeft de winkeliersvereniging Diezerbrink de gemeente Zwolle benaderd met het verzoek om het openbaar gebied een opknapbeurt te geven. Sindsdien zijn er verschillende gesprekken geweest en heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor het maken van een plan.

Voordat we hiermee aan de slag gaan, willen we ook graag horen hoe bewoners en pandeigenaren in het gebied Diezerbrink aankijken tegen de openbare ruimte:

  • Wat vindt u goed
  • Wat kan beter.
  • Heeft u een droombeeld bij het gebied.

Op basis van de inbreng van de ondernemers en de uitkomsten van de inloopbijeenkomst gaan we samen met een meedenkgroep een plan uitwerken. Naast ondernemers zullen ook een paar bewoners en pandeigenaren deel uit maken van deze meedenkgroep. We hopen in mei 2018 het resultaat te kunnen presenteren.

Keuzes maken

Vooruitlopend op het definitieve plan heeft de gemeenteraad al middelen beschikbaar gesteld voor het aanpassen van de verlichting en het fietsparkeren. De verdere uitvoering hangt af van het plan en het daarvoor nog aan te vragen budget. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat er keuzes gemaakt moeten worden of dat de uitvoering in fases gebeurt.