Spoorcafé 22 maart

Het Spoorcafé op 22 maart start om 19.30 uur en vindt plaats bij Brainz aan het Lübeckplein 68. Deze avond staat opnieuw het Ontwikkelperspectief voor de Spoorzone centraal. Graag gaan we met u in gesprek over de aangepaste conceptversie van het Ontwikkelperspectief. Hierin zijn uw opmerkingen van het Spoorcafé in december verwerkt.

22mrt

De bespreking van het concept Ontwikkelperspectief tijdens het Spoorcafé op 22 maart maakt deel uit van een serie gesprekken met verschillende belanghebbenden. We bespreken dit concept Ontwikkelperspectief naast bewoners en ondernemers onder andere ook met vervoerders, taxibedrijven, nutsbedrijven en partners op het gebied van duurzaamheid en klimaat. De opbrengst van deze gesprekken verwerken we in de definitieve versie van het Ontwikkelperspectief. Deze gaat voor de zomer ter vaststelling naar de gemeenteraad.

Gezamenlijke ambities
In het Ontwikkelperspectief voor de Spoorzone beschrijven NS, ProRail, provincie Overijssel en gemeente Zwolle hun gezamenlijke ambities voor de toekomst van dit gebied. Het Ontwikkelperspectief zet de koers uit voor de komende 15 tot 20 jaar. Het is een kader waarbinnen deelprojecten zoals de busbrug, het busperron, de fietsenkelder, de passerelle en de openbare ruimten verder worden uitgewerkt. Daarnaast fungeert het als aanjager voor de gebiedsontwikkeling van het grotere gebied rondom het station.

Informeel bijpraten
Na het plenaire onderdeel is er vanaf circa 20.30 uur volop gelegenheid om door te praten met leden van de projectorganisatie en met de overige bezoekers van het Spoorcafé.

Blijf op de hoogte
Elke derde woensdag van de maand bent u van harte welkom om mee te denken en mee te doen tijdens het Spoorcafé. Deze bijeenkomsten worden mede georganiseerd door Club Cele. Voor de data en het programma, kijk op www.zwolle.nl/spoorzone.