Spoorcafé 19 april

Tijdens het Spoorcafé van 19 april van 19.30 tot 21.30 uur bij Brainz aan het Lübeckplein 68 vertellen drie mensen hun idee hoe om te gaan met klimaatverandering en het opwekken van duurzame energie in de Spoorzone. Ze zijn op zoek naar enthousiasme en hulp om hun idee uit te voeren. Deze avond lichten we ook het voorlopig ontwerp van Stationsplein Noord toe waarin diverse duurzaamheidsmaatregelen opgenomen zijn. En studenten van Windesheim vertellen wat zij doen in de Spoorzone.

19apr

In de Spoorzone liggen veel kansen op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie. Denk aan het verbeteren van de waterhuishouding, het voorkomen van hittestress en het zelf opwekken van elektriciteit. In het Spoorcafé van 19 april worden hiervoor onderstaande ideeën gepitcht. Aansluitend kunt u zich aan tafels verder laten informeren en aangeven welke rol u wilt vervullen bij de realisatie.

• Meer groen door het aanleggen van geveltuinen – door Harry Pierik
• Zelf stroom opwekken via zonnepanelen – door Robert Colijn
• Van een grijs naar een groen dak – door Otto Hettinga

Aanvullend worden de volgende plannen via een pitch gepresenteerd:
• Het ‘Neutral Housing’ event op 13 mei – door studenten van Windesheim
• Het transformeren van het Schellepoortgebouw – door studenten van Windesheim
• Het geactualiseerde voorlopig ontwerp (VO) van Stationsplein Noord – door Hans Kollenstaart

Elke derde woensdag van de maand bent u van harte welkom om mee te denken en mee te doen tijdens het Spoorcafé. Deze avonden kunt u terecht voor alle vragen over de voortgang van het Spoorzone project. Het Spoorcafé wordt mede georganiseerd door Club Cele.