Spoorcafé 17 oktober

Het hoofdonderwerp van dit Spoorcafé is de strategische agenda voor de gebiedsontwikkeling van Spoorzone-Hanzeland. Ook licht Boskalis deze avond kort het ontwerp van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling en de herinrichting van het Stationsplein en de Stationsweg toe. Het programma start om 19.30 uur bij Brainz (Lübeckplein 68). Tot dan!

17okt

Fietsenstalling en openbare ruimte Stationsplein en Stationsweg

De nieuwe ondergrondse fietsenstalling is royaal van opzet, overzichtelijk en licht. Dat zorgt voor optimale functionaliteit, comfort en veiligheid. Het plein krijgt een volledig nieuwe inrichting met veel groen. De ruime opzet, korte routes en logische splitsing tussen voetgangers, fietsers en auto’s zorgen voor een optimale doorstroom van het verkeer. U maakt tijdens het Spoorcafé kennis met Hedwig Verelst, omgevingsmanager bij Boskalis. Zij licht het ontwerp aan u toe.

Hoofdonderwerp: Strategische agenda Spoorzone-Hanzeland

Spoorzone-Hanzeland wordt dé plek waar mensen die houden van stedelijke dynamiek en bijbehorende levendigheid, graag willen wonen en verblijven. Tegelijkertijd wordt het een innovatiedistrict voor nieuwe (internationale) initiatieven. Deze toekomstschets staat in de strategische agenda voor Spoorzone-Hanzeland, het hoofdonderwerp van dit Spoorcafé. Wim Korf en Henk Snel van gemeente Zwolle lichten het proces, de inhoud op hoofdlijnen en de vervolgstappen van dit visie- en inspiratiedocument deze avond aan u toe. De daadwerkelijke invulling van de strategische agenda wordt in samenwerking met bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden uitgewerkt op het moment dat er concrete initiatieven zijn.