Spoorcafé 21 november

Op woensdagavond 21 november vindt er weer een Spoorcafé plaats. Het hoofdonderwerp van deze avond is het Lübeckplein. Hiernaast vertelt NS ook over de verbouwing van het stationsgebouw en licht Loco Motief haar plannen toe om in het stationsgebouw het wachten te verzachten. U bent deze avond van harte welkom in het monumentale stationsgebouw, in de ruimte tegenover OV Service & Tickets winkel aan het Stationsplein 17. Het programma begint om 19.30 uur, inloop is vanaf 19.00 uur.

21nov

Hoofdonderwerp: Het Lübeckplein

Samen met bewoners, bedrijven, scholen en eigenaren werkt de gemeente Zwolle aan een aantrekkelijk, levendig en klimaatbestendig Lübeckplein. Door het plein te vergroenen, verbinden, verzachten en ‘vervetten’ draagt het plein bij aan de gebiedsontwikkeling van Spoorzone/Hanzeland. Er zijn dit jaar opnieuw mooie stappen gezet. Wat is de visie op dit plein? Wat betekent deze visie voor u en vooral: hoe kunt u helpen? En hoe gaan we nu verder? Daar gaat het Spoorcafé van woensdagavond 21 november over.

Om de ontwikkeling van het Lübeckplein richting te geven, is een visie opgesteld: waar willen we heen, wat willen we bereiken, wat helpt daarbij en wie neemt daarbij welke rol? Deze visie is opgesteld op basis van uw eerdere inbreng en geeft richting aan de gewenste ontwikkeling. Bovendien dient deze visie ter inspiratie voor ideeën en helpt ze bij het afwegen van prioriteiten en het maken van keuzes. Tijdens het Spoorcafé bespreekt de gemeente de visie op het Lübeckplein met u en doet ze een voorstel voor het vervolg.

Verbouwing stationsgebouw

Voor we het Lübeckplein behandelen, het hoofdonderwerp van dit Spoorcafé, staan we eerst stil bij de geplande verbouwing van het stationsgebouw. De Hema in het stationsgebouw sloot een aantal weken geleden haar deuren. Wat gaat er met deze ruimte en de rest van het stationsgebouw gebeuren? NS praat u hierover graag bij.

Buitensporig

De ruimte waarin voorheen de Bruna zat (tegenover de OV Service & Tickets winkel in het stationsgebouw) staat al geruime tijd leeg. Maar daar gaat op korte termijn verandering in komen! De initiatiefnemers van Loco Motief lichten tijdens het Spoorcafé toe hoe zij op deze plek samen met u en andere partners in en rondom de stad het wachten gaan verzachten. De nieuwe naam voor deze plek? Buitensporig.

Over het Spoorcafé

Het Spoorcafé vindt elke derde woensdagavond van de maand plaats op wisselende locaties. Het is bij uitstek de plek om op een laagdrempelige manier over de ontwikkelingen in de Spoorzone in gesprek te gaan, ideeën uit te wisselen en om initiatieven te starten. U bent van harte welkom om mee te denken en mee te doen. Het Spoorcafé is een gezamenlijk initiatief van gemeente Zwolle, provincie Overijssel, NS en ProRail.
 
Meer weten over de Spoorzone? Kijk op www.zwolle.nl/spoorzone en volg Spoorzone038 op Facebook en Twitter.