Inspreken over begroting 2019

Waar geeft de gemeente in 2019 het beschikbare geld aan uit? Lees het in de gemeentelijke begroting voor 2019. Op maandag 5 november 2018 kun je de raadsleden laten weten wat je van deze plannen vindt door in te spreken.

05nov

Op vrijdag 9 november bespreekt de gemeenteraad de Begroting 2019 waarin de investeringsvoorstellen voor het komende jaar voor Zwolle staan. De gemeenteraad is benieuwd wat je van de plannen vindt. Op maandag 5 november om 19.30 uur kun je je mening geven over deze plannen door in te spreken aan het begin van de raadsvergadering. Aanmelden hiervoor kan vóór maandag 5 november tot 10.00 uur via de raadsgriffie, (038) 498 21 81. Of stuur een e-mail met je reactie aan de raad via raadsgriffie@zwolle.nl. In de Swollenaer van maandag 5 november vind je een korte reactie van de Zwolse fracties op de Begroting 2019.

 

Bekijk de begroting.