Begrotingsbehandeling

Op vrijdag 9 november vanaf 09.30 uur bespreekt de gemeenteraad de Begroting 2019. Volg de vergadering live vanaf de publieke tribune of via internet.

09nov

 

Agenda gemeenteraad 9 november 2018

Raadzaal

De globale planning is als volgt:

09.30 uur opening

09.35 uur algemene beschouwingen (1e termijn: fractievoorzitters houden betoog van 10 minuten per fractie).

12.00 uur lunchpauze

13.00 uur wethouders reageren op algemene beschouwingen daarna korte pauze, vervolgens 2e termijn: fractievoorzitters reageren op college van B&W en dienen wijzigingen en aanvullingen (moties en amendementen) in.

17.00 uur stemming over wijzigingen en aanvullingen (moties en amendementen) en over de begrotingsstukken zelf.

18.00 uur einde vergadering 

Bekijk de begroting 2019 en andere begrotingsstukken.