Raadsplein

Op maandag 10 december is er vanaf 19.30 uur een Raadsplein in de Raadzaal en in de TAK-zaal. Bekijk de agenda van de gemeenteraad.

10dec

 

Agenda Raadsplein 10 december 2018

Raadzaal

Debatronde

19.30 uur Cultuurprofiel stedelijke cultuurregio Zwolle

21.00 uur Pauze

21.10 uur Herbestemming Statenzaalcomplex

22.30 uur Einde

TAK-zaal

Debatronde

19.30 uur Start debatronde

19.40 uur Nota van Uitgangspunten Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2019

21.00 uur Einde

Bekijk de uitgebreide agenda's en stukken.

 

Invloed uitoefenen

Wil je iets kwijt aan de raad over een onderwerpen waarover de gemeenteraad vergadert? Stuur een mail aan de hele raad, neem contact op met de fracties of spreek bijvoorbeeld in tijdens het Raadsplein. Dit kan via de raadsgriffie, tel. (038) 498 21 81/ raadsgriffie@zwolle.nl

Op www.zwolle.nl/gemeenteraad vind je foto -overzicht van alle raadsleden met contactgegevens.

 

Welkom

Alle Raadspleinen zijn openbaar. U bent van harte welkom om de raadsvergaderingen bij te wonen.