Spoorcafé 21 februari

Om de bouw van de busbrug mogelijk te maken, wordt het treinverkeer van en naar Zwolle op een aantal data in 2018 gedeeltelijk stilgelegd. Zo rijden er in de voorjaarsvakantie bijvoorbeeld geen treinen tussen Zwolle en 't Harde en Zwolle en Kampen-Zuid. Waarom is dat en wat betekenen treinvrije periodes voor bewoners en bedrijven rondom het spoor? Daar gaat het Spoorcafé van 21 februari over.

21Feb

Martin de Vries is planontwikkelaar bij ProRail. Hij legt deze avond uit aan welke spoorverbeteringen ProRail de komende jaren werkt, welke voordelen dit voor treinreizigers oplevert maar ook wat de hinder is tijdens de bouwperiode. Door de werkzaamheden krijgt station Zwolle in 2018 te maken met ‘treinvrije perioden’ waarin reizigers met bussen worden vervoerd. Martin legt uit welke zaken aan het plannen van treinvrije perioden voorafgaan en welke partijen hierbij betrokken worden. En natuurlijk wanneer de treinvrije periodes voor station Zwolle in 2018 staan gepland.

Treinvervangend vervoer

Tijdens de geplande treinvrije periodes komen de treinvervangende bussen aan op en vertrekken ze van de Koggelaan. Toon van Beek, projectleider bij de gemeente Zwolle, vertelt welke verkeersmaatregelen de gemeente genomen heeft om het gebied in deze periodes bereikbaar te houden.

Terugkoppeling onderzoek Spoorcafé

Eind vorig jaar hebben twee studenten van Windesheim onderzoek gedaan naar het Spoorcafé. Anne-Marie Mosterman presenteert de resultaten hiervan tijdens dit Spoorcafé. Martin, Toon en Anne-Marie en leden van de Spoorzone projectorganisatie zijn de rest van de avond aanwezig om met u verder te praten.

Eerstvolgende Spoorcafé

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen vervalt het Spoorcafé van 21 maart. Het eerstvolgende Spoorcafé is op 18 april en staat in het teken van klimaat en energie. Het Spoorcafé is dé plek bij uitstek om op een laagdrempelige wijze over de Spoorzone met elkaar in gesprek te gaan, ideeën uit te wisselen en om initiatieven te starten. U bent van harte welkom om mee te denken en mee te doen.

Het Spoorcafé is een gezamenlijk initiatief van gemeente Zwolle, provincie Overijssel, NS en ProRail.