Spoorcafé 18 april

In april 2017 stond het Spoorcafé in het teken van Klimaat en Energie. Dit jaar is dat weer het geval. Samen met u maken we graag werk van de kansen en plannen op het gebied van Klimaat en Energie in de Spoorzone. Denkt en doet u mee? Het Spoorcafé vindt deze keer plaats bij AOC De Groene Welle aan de Koggelaan 7. Aanvang 19.30 uur.

18apr

Het afgelopen jaar is er met betrekking tot Klimaat en Energie veel gebeurd in de Spoorzone. En er zijn nog veel meer kansen en plannen om binnen de Spoorzone invulling te geven aan opgaven op dit vlak. Kom en laat u 18 april inspireren of inspireer anderen met uw ideeën of aanpak. Het programma van dit Spoorcafé kunt u een week van tevoren op deze plek bekijken.

Het Spoorcafé is dé plek bij uitstek om op een laagdrempelige wijze over de Spoorzone met elkaar in gesprek te gaan, ideeën uit te wisselen en om initiatieven te starten. U bent van harte welkom om mee te denken en mee te doen.

Het Spoorcafé is een gezamenlijk initiatief van gemeente Zwolle, provincie Overijssel, NS en ProRail.