Raadsplein

Op maandag 18 juni vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur. Naast diverse hamerstukken staat de besluitvorming over het coalitieakkoord 2018-2022 centraal.  Wees welkom in de Raadzaal of kijk live mee via internet.

18jun

Tijdens een besluitvormingsronde worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Stemming moties coalitieakkoord 2018-2022
  • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Aalanden, Botlek 52
  • Begroting 2019, jaarstukken 2017, Kadernota 2019 – 2022 GBLT en Begrotingswijziging 2018
  • Gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Bekijk voor meer informatie de agenda en stukken.