Spoorcafé 19 september

Tijdens dit Spoorcafé krijgt u een update van de verschillende deelprojecten in de Spoorzone. U bent van harte welkom bij Brainz (Lübeckplein 68). Het programma start om 19.30 uur.

19sep

De bouw van de busbrug en het nieuwe busstation nadert zijn einde. In februari 2019 worden beide in gebruik genomen. Meteen daarna start de bouw van de fietsenstalling onder het Stationsplein. U hoort en ziet tijdens dit Spoorcafë wat er de afgelopen maanden is gebeurd en wat er de komende periode op de planning staat. Wat is er met uw opmerkingen en ideeën van de inspiratiesessie over de passerelle tijdens het Spoorcafé van juni gedaan? Dat komt deze avond ook aan bod. Net als de stand van zaken met betrekking tot de gebiedsontwikkeling in de Spoorzone.  

Het Spoorcafé vindt elke derde woensdagavond van de maand plaats op wisselende locaties. Het is de plek bij uitstek om op een laagdrempelige wijze over de ontwikkelingen in de Spoorzone met elkaar in gesprek te gaan, ideeën uit te wisselen en om initiatieven te starten. U bent van harte welkom om mee te denken en mee te doen. Het Spoorcafé is een gezamenlijk initiatief van gemeente Zwolle, provincie Overijssel, NS en ProRail. 

Meer weten over de Spoorzone? Kijk op www.zwolle.nl/spoorzone en volg Spoorzone038 op Facebook en Twitter.