Verhalen over Zwolle: Gluren bij de buren

Vrijdag 11 oktober, Waanders In de Broeren, aanvang 20:00 uur, inloop 19:30 uur, toegang gratis.

11okt

U bent van harte welkom op de avond Verhalen over Zwolle. Deze avond staat in het teken van begraven en opgraven met als titel  Gluren bij de Buren. U hoort over en kijkt naar twee bijzondere archeologische onderzoeken in de Grote of St. Michaëlskerk te Zwolle en in de Walburgiskerk te Zutpen.

Beide kerken hebben nauwe raakvlakken; gesticht door de bisschop van Utrecht en werden recent verbouwd. Onder de bestaande vloeren kwamen opmerkelijke ontdekkingen naar boven: over de inrichting, het gebruik waaronder begraven, de altaren, de fundamenten van eerdere kerken ed.

De archeologen Michel Groothedde en Bert Fermin nemen Zutphen voor hun rekening. Voor Zwolle is dat de u bekende stadsarcheoloog Michaël Klomp. Verteld wordt ook hoe dat begraven in een kerk in z’n werk ging, strikt aan regels en mores gebonden!

Het Zwolse A capella koor Blent omlijst de verhalen passend, met devotie en humor.

Meldt u zich snel aan door een e-mail te sturen naar communicatie@waandersindebroeren.nl. Graag het aantal personen opgeven.

Vrijdag 11 oktober, Waanders In de Broeren, aanvang 20:00 uur, inloop 19:30 uur, toegang gratis, consumpties voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage om weer 8 avonden mogelijk te maken wordt op prijs gesteld.

Na 150 aanmeldingen krijgt u bericht: helaas de kerk is vol!