Begrotingsbehandeling

Stadhuis, 09.30 uur, besluitvorming over de onlangs gepresenteerde gemeentebegroting 2020. U kunt vergadering bijwonen of live meekijken via internet.

08nov

Inspreken kan op maandag 4 november. Meer informatie over de begroting 2020.