Spoorcafé 18 december

Het Spoorcafé vindt elke derde woensdagavond van de maand plaats op wisselende locaties. Het onderwerp en de locatie van deze avond volgt. Aanvang 19.30 uur.

18dec

Het maandelijkse Spoorcafé is bij uitstek de plek om op een laagdrempelige manier over de ontwikkelingen in de Spoorzone in gesprek te gaan, ideeën uit te wisselen en om initiatieven te starten. U bent van harte welkom om mee te denken en mee te doen.

Het Spoorcafé is een gezamenlijk initiatief van gemeente Zwolle, provincie Overijssel, NS en ProRail.