Spoorcafé 17 april vervalt

Het Spoorcafé van 17 april gaat niet door. Het eerstvolgende Spoorcafé is daarom op 15 mei. Dan staat net als in maart de gebiedsontwikkeling binnen de Spoorzone centraal.

17apr

In het Spoorcafé van maart presenteerden initiatiefnemers hun plannen en ideeën om het gebied rondom het station te helpen ontwikkelen. Op het eerstvolgende Spoorcafé staat de gebiedsontwikkeling opnieuw centraal. De voorbereiding van deze avond heeft echter meer tijd nodig, 17 april komt daarvoor te snel.

Invulling Spoorcafé 15 mei

In het Spoorcafé van mei staan we graag met u stil bij de verschillende opgaven van de gebiedsontwikkeling in termen van stedenbouw, infrastructuur en mobiliteit, economie, energie en circulariteit. De locatie van deze avond wordt begin mei bekend gemaakt.