Informatieavond ontwikkeling Voorsterpoort

Inloopavond op woensdag 19 juni tussen 17.00 en 20.00 uur, Thorbecke Scholengemeenschap Russenweg 3. 
Voorsterpoort verandert de komende jaren. Tijdens de informatieavond hebben we verschillende tafels ingericht waar u informatie kan krijgen over de stand van zaken van de werkzaamheden die nu al gaande zijn of binnenkort starten. We horen hierover graag uw ideeën en opmerkingen. 

 

19jun

Voorsterpoort verandert de komende jaren. In juli starten we met de sloop van (het voormalige) Frosty Food pand en beginnen we in de loop van dit jaar met de bouw van de nieuwe WRZV-hallen (inclusief de nieuwe toegangsweg). Onze ambitie is dat Voorsterpoort zich ontwikkelt tot een toekomstbestendige en klimaatbestendige locatie in de stad met een gevarieerd aanbod van voorzieningen met sport, onderwijs, winkels, bedrijven.

De ambities voor Voorsterpoort staan in de Ontwikkelagenda Voorsterpoort. We zijn bezig deze agenda te actualiseren. Bij deze agenda is ook een investeringsplan opgesteld voor de komende jaren. Hierin staan de investeringen voor de openbare ruimte (de infrastructuur en water- en groenstructuur) en de beeldkwaliteit (hoe mag het er uit zien) voor de nog te ontwikkelen locaties.

De Ontwikkelagenda Voorsterpoort en de ideeën voor dit gebied, willen we graag met u delen. We horen ook graag uw reactie op de ideeën. Hiermee kunnen we de agenda definitief maken.

Tijdens de informatieavond hebben we verschillende tafels ingericht waar u informatie kan krijgen over de stand van zaken van de werkzaamheden die nu al gaande zijn of binnenkort starten. We horen hierover graag uw ideeën en opmerkingen. Deze kunnen we dan meenemen in de definitieve plannen voor het gebied. Ook vertellen we u graag meer over de concept plannen voor de tijdelijke initiatieven op Voorsterpoort (zoals een evenementenlocatie en een parkeerlocatie voor vrachtwagens) en de stand van zaken voor de uitbreiding van de mogelijkheden van grootschalige detailhandel op Voorsterpoort.

U bent daarom van harte uitgenodigd voor een informatieavond op woensdag 19 juni 2019 in de Thorbecke Scholengemeenschap aan de Russenweg 3.

Het is een inloopavond waarbij u zich aan verschillende tafels kunt laten informeren over de ambities en plannen op Voorsterpoort. De informatieavond is van 17.00 tot 20.00 uur, er is geen gezamenlijke start, u kunt binnenlopen op het tijdstip dat het u uitkomt.