Spoorcafé 19 juni

Tijdens dit Spoorcafé wordt u  bijgepraat over de actuele ontwikkelingen van de bouw van de ondergrondse fietsenstalling, de stationsentrees en het Lübeckplein. Het Spoorcafé vindt deze keer plaats in het Zone.college (voorheen Groene Welle), aan de Koggelaan 7. Aanvang 19.30 uur.
 

19jun

Leontien Benders, omgevingsmanager Spoorzone Noord bij gemeente Zwolle, trapt dit Spoorcafé af. Zij gaat in op de laatste ontwikkelingen rondom de bouw van de ondergrondse fietsenstalling door Boskalis Nederland.

Daarna licht Earde Jepma, senior ontwikkelaar bij NS Stations, de actuele stand van zaken rondom de stationsentrees toe en gaat hierbij in op de denkrichtingen voor de passerelle, de rol van het combigebouw en de stationskap.

Anne-Marie Mosterman, gebiedsontwikkelaar bij gemeente Zwolle, sluit het plenaire deel van het programma af met een update over de aanpak van het Lübeckplein. Uiteraard is er direct na elke presentatie en na afloop van het plenaire programma voldoende ruimte om vragen te stellen en door te praten.

Over het Spoorcafé

Het Spoorcafé vindt (met uitzondering van juli en augustus) elke derde woensdagavond van de maand plaats op wisselende locaties. Het Spoorcafé is bij uitstek de plek om op een laagdrempelige manier over de ontwikkelingen in de Spoorzone in gesprek te gaan, ideeën uit te wisselen en om initiatieven te starten.

U bent van harte welkom om mee te denken en mee te doen. Het Spoorcafé is een gezamenlijk initiatief van gemeente Zwolle, provincie Overijssel, NS en ProRail.