Resultaten Buurt-voor-Buurt onderzoek 2014

In juni 2014 zijn ruim 32.000 Zwollenaren benaderd om aan het Buurt-voor-Buurt onderzoek mee te doen. Daarvan hebben 9.400 inwoners de vragenlijst ingevuld. De uitkomsten van het onderzoek geven een goed beeld van de buurtbeleving van Zwollenaren. Deze informatie is belangrijk omdat het wordt gebruikt om de aanpak in wijken en buurten te bepalen.

Het onderzoek inzien? De gemeente Zwolle heeft hiervoor een interactieve rapportage gemaakt. (Het kan een paar minuten duren voordat de rapportage in beeld komt)

Vragenlijst
Sinds 1995 wordt in de gemeente Zwolle om het jaar een onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid gehouden. Ook vragen over het leven van Zwollenaren zijn in de enquête opgenomen. Hierdoor kan het sociale component in beeld gebracht worden. De gemeente krijgt zo meer inzicht in thema's als wonen, werken, gezondheid, sociale participatie en vrije tijd.

Wijkdialogen
Tijdens de wijkdialogen worden de resultaten van het onderzoek verder besproken met de buurtbewoners en partners. Wat is belangrijk en wat kunnen we samen oppakken zodat het in de buurt prettig wonen wordt of blijft? 

Bescherming persoonsgegevens
De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd binnen kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.