Onderzoek Gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle 2014

Spoorzone
In het kader van de ontwikkeling van de Spoorzone is onderzoek verricht naar het  gedrag en de wensen van de gebruikers van de fietsenstallingen rondom het station Zwolle. En daarbij is specifiek gekeken naar de verdeling noord-zuid, herkomst van de gebruikers en wie welke stalling gebruikt en waarom. De enquête is zowel onder fietsers, als niet fietsers (om de eventuele latente vraag te peilen) gehouden.  
In het onderzoek zijn de volgende stallingen betrokken. Aan de noordzijde van het station de stallingen: Oosterlaan, betaald NS en Westerlaan. Aan de zuidzijde de stallingen Lübeckplein, Lübeckgarage en Hanzelaan.

Resultaten
De onderzoeksresultaten van de enquête laten een representatief beeld zien van de gebruikers van de verschillende fietsenstallingen rondom het station. Uit dit onderzoek blijkt dat de gebruikers over het algemeen tevreden zijn over de fietsenstallingen rondom het station. De bewaakte stallingen scoren daarbij wel duidelijk beter dan de onbewaakte stallingen.

onderzoek-fietsenstalling-rondom-het-station.pdf

Bescherming persoonsgegevens
De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.