Onderzoek Mantelzorg 2014

Onderzoek
De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van de nieuwe Wet Maatschappelijke ondersteuning op 1 januari 2015 krijgt de gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid hierin. Zwolle wil de mantelzorger ook jaarlijks laten merken hoe belangrijk en waardevol het werk is dat zij doen. Om goed voorbereid te zijn op de vraag van mantelzorgers naar ondersteuning en te weten hoe mantelzorgers zich gewaardeerd voelen, zijn de afgelopen jaren twee onderzoeken uitgevoerd onder mantelzorgers in Zwolle.

Resultaten
De belangrijkste resultaten van deze beide onderzoeken zijn in deze rapportage te vinden. Deze uitgave is vooral bedoeld voor mensen die vanuit hun professie in contact komen met mantelzorgers.

rapport-mantelzorg.pdf

Bescherming persoonsgegevens
De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.