Mobiliteitsonderzoek 2015

Conclusies

De fiets is verreweg het populairste vervoermiddelin de stad, dat blijkt uit het mobiliteitsonderzoek dat de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel uitvoerden in 2015. Ruim 4000 Zwollenaren vulden het onderzoek in.

De fiets wordt gebruikt voor diverse bestemmingen, vaak meerdere keren per week. De auto komt op de tweede plaats. De auto gebruikt men binnen Zwolle naar verhouding het meest om naar een andere wijk of naar een speciale bestemming te gaan (bijvoorbeeld het ziekenhuis.

De fiets is veelal het eerste alternatief voor de bus en de auto; twee derde van de fietsers is bereid vaker met de fiets te gaan in plaats van met de bus of auto. Vooral sneller groen bij verkeerslichten wordt genoemd om de fiets aantrekkelijker te maken.

Busgebruik

Veel busreizigers reizen minder dan een keer per maand met de bus. Met de bus gaan inwoners vooral naar het station of naar de binnenstad. Op de vraag in welke mate men problemen zou ondervinden bij wijzigingen van de route of frequentie van het busvervoer antwoordt bijna 80% dat men zelf een oplossing ziet. Vooral frequentere busgebruikers geven aan dat ze mogelijk problemen kunnen ondervinden.

Tweederde van de busreizigers staat positief tegenover het idee een alternatief voor de bus te gaan gebruiken wanneer de bus minder vaak of een andere route zou gaan rijden; de grootste groep (76%) verkiest de fiets als alternatief wanneer dit nodig zou zijn; 62% zien ook de auto als alternatief.

Een kleine groep van 2% van de busreizigers geeft aan thuis te blijven wanneer vervoer met de bus niet mogelijk is. Binnen deze groep zijn ouderen (65+) oververtegenwoordigd.

Bewonersinitiatieven

Iets minder dan de helft van de inwoners heeft wel eens gehoord van bewonersinitiatieven met betrekking tot vervoer. Een kwart van de inwoners is geïnteresseerd in deelname aan een bewonersinitiatief gericht op mobiliteit.

Vervolg

Het doel van onderzoek was om inzicht te krijgen in het reisgedrag, hoe belangrijk busvervoer wordt gevonden en welke alternatieve vervoersmiddelen Zwollenaren hebben. De uitkomsten van het mobiliteitsonderzoek zijn door de gemeente Zwolle en Provincie Overijssel gebruikt in het verkeersbeleid.

De resultaten van het onderzoek kunt u lezen in de bijlage.

mobiliteitsonderzoek-2015.pdf

Bescherming persoonsgegevens

De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.