Peiling 'Mijn buitenruimte 2015'

In gesprek
In 2013 is de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Zwolle met de stad in gesprek gegaan over de veranderingen in de maatschappij en de consequenties daarvan op het beheer van de openbare ruimte.

De maatschappelijke ontwikkelingen en uitkomsten van deze eerste dialoog met de stad leveren drie nieuwe principes voor het toekomstige beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dat zijn:

  • Beheren doen we toekomstbestendig
  • Beheren doen we samen
  • Beheren doen we op maat

Daarnaast ligt er een bezuinigingsopgave voor de komende jaren.

Op 12 januari 2015 heeft de raad de nieuwe uitgangspunten voor het beheer van de openbare ruimte vastgesteld. Met deze uitgangspunten wordt er een nieuwe visie op beheer openbare ruimte de komende maanden uitgewerkt.

Burgerpanel
Het College vindt de mening van de burger over de openbare ruimte en de nieuwe uitgangspunten van belang. Via een peiling onder het burgerpanel hebben we input gekregen voor de uitwerking van de visie: invulling van de uitgangspunten en het uitwerken van de bezuinigingen.

In de bijgevoegde rapportage vindt u de resultaten van de peiling. Deze zijn voor de hele stad Zwolle gepresenteerd.

Voor de uitkomsten per wijk kunt u de grafieken-bijlage raadplegen.

mijn-buitenruimte-2015-rapportage.pdf

mijn_buitenruimte_grafieken_bijlage_per_wijk.pdf

Bescherming persoonsgegevens
De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.