Klanttevredenheidsonderzoek e-mail 2016

Doel van het onderzoek
Jaarlijks voert gemeente Zwolle een klanttevredenheidsonderzoek uit onder personen die een e-mail gestuurd hebben naar postbus(a)zwolle.nl of naar kcc(a)zwolle.nl. De resultaten van dit onderzoek geven inzicht in de kwaliteit van e-mailafhandeling door de gemeente en dient als basis voor verbetering ervan.

Enquête
We stuurden 1.744 personen een uitnodigingse-mail met daarin een link naar een korte online-enquête. Van hen vulden 414 personen de online-enquête volledig in.
In dit onderzoeksrapport staan de belangrijkste resultaten van de enquête. De vele, vaak persoonlijke opmerkingen en toelichtingen zijn weggelaten.

klanttevredenheidsonderzoek-e-mail-2016.pdf

Bescherming persoonsgegevens
De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.