Afvalonderzoek 2016

Doel van het onderzoek
Meer voorzieningen voor bewoners om afval te scheiden, laten zien wat voorkomen en scheiden van afval oplevert én belonen van goed afvalgedrag. Dat zijn de drie sporen waarmee het college van burgemeester en wethouders de hoeveelheid restafval van Zwollenaren tot 2020 wil halveren.

Enquête
In maart 2016 is de campagne 'Zwolle Zonder Afval' gestart met de website www.zwollezonderafval.nl. Via deze website kon men een enquête invullen over afval scheiden en hergebruik van producten. Ook het Zwols burgerpanel en een steekproef uit het bevolkingsregister zijn benaderd om aan dit onderzoek mee te werken.

De enquête is door ruim 2700 Zwollenaren ingevuld. We willen de afvalberg in Zwolle verkleinen en zoeken wat bewoners nodig hebben om dat samen met ons te bereiken.  De uitkomsten van het onderzoek leveren hiervoor belangrijke inzichten. Er ontstaat een goed beeld hoe Zwollenaren met afval omgaan en wat zij nodig hebben om het afval nog beter te scheiden. De onderzoeksresultaten dienen mede als input voor het Grondstoffenplan 2017 – 2020. De resultaten van het onderzoek kunt u lezen in de bijlage.

afvalonderzoek-2016.pdf

Bescherming persoonsgegevens
De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.