Armoedemonitor 2016

Inzicht
Met de armoedemonitor houdt de gemeente Zwolle bij hoe het staat met de ontwikkelingen van de groep mensen die minder dan 110% van het sociaal minimuminkomen hebben.
De armoedemonitor 2016 biedt onder andere  informatie over de omvang van de groep minima in Zwolle en over de kenmerken van deze groep. Het  wordt inzichtelijk welke veranderingen er in de loop van de jaren zijn opgetreden, hoeveel mensen al langdurig tot de minima behoren, of ze werken dan wel een uitkering hebben en hoe de gezinssamenstelling is van de minimahuishoudens.
Ook zijn er cijfers opgenomen over het gebruik van de gemeentelijke regelingen die voor deze groep bedoeld zijn, zoals de collectieve zorgverzekering, bijzondere bijstand en regelingen voor kinderparticipatie.
Dit rapport is gemaakt op basis van cijfers uit verschillende bestanden van de gemeente Zwolle en het CBS.

Resultaten
De resultaten van het onderzoek vindt u in de bijlage.

armoedemonitor-2016.pdf

Bescherming persoonsgegevens
De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.