Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2016

Luchtfoto Zwolle

De uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2016 zijn sinds eind 2016 beschikbaar.

  • De hoofdrapportage geeft inzicht in de stand en de ontwikkelingen van Zwolle als geheel op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en in sociaal en fysiek opzicht.
  • In de gebiedsrapportages presenteren we de uitkomsten op buurt-, wijk- en stadsdeelniveau. 

Het onderzoek
Begin 2016 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2016 van de gemeente Zwolle uitgevoerd. Voor de gemeente heeft dit onderzoek een grote waarde. Sinds 1995 wordt in de gemeente Zwolle elke twee jaar een onderzoek naar onder andere leefbaarheid, veiligheid, gezondheid en inzet in de buurt gehouden. De gemeente krijgt via dit onderzoek meer inzicht in thema's als wonen, werken, gezondheid, sociale participatie en vrije tijd. Door het onderzoek tweejaarlijks uit te voeren, kunnen ontwikkelingen in Zwolle in beeld worden gebracht. In totaal hebben bijna 10.000 Zwollenaren hun mening gegeven in het onderzoek van 2016.

Wijkdialogen
De uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek worden onder andere besproken met de Zwolse wijkbewoners. Op verschillende momenten en manieren gaat de gemeente in gesprek met buurtbewoners en partners. Centrale vragen daarbij: wat verdient aandacht en hoe zorgen we gezamenlijk dat het in de buurten prettig(er) wonen blijft? 

Bescherming persoonsgegevens
De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.