Verschil in Zwolle 2016

Inzicht
Het rapport gaat over maatschappelijke verschillen tussen groepen inwoners in Zwolle. Het begint met een korte inleiding over verschillen tussen groepen mensen onderling  en over de vraag wanneer die verschillen een probleem vormen. Vervolgens geven we een ruimtelijk overzicht waar in Zwolle verschillende sociaal economische categorieën inwoners te vinden zijn. Dan volgt een vergelijking tussen groepen met het oog op hun inkomen en hun opleidingsniveau. Vergeleken worden mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, migranten en autochtone Nederlanders. Tot slot kijken we naar enkele uitkomsten van de leefsituatie-index Zwolle, een maat voor welzijn en welvaart per groep. De vele manieren waarop de verschillen meetbaar zijn weerspiegelen de complexiteit van het vraagstuk.

Resultaten
Dit rapport is gemaakt op basis van literatuurstudie en met behulp van bestaande gegevens over sociaal economische en andere kenmerken van inwoners in Zwolle.
De resultaten van het onderzoek vindt u in de bijlage.

verschil_in_zwolle_rapportage_2016.pdf

Bescherming persoonsgegevens
De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.